• English
  • 日本語
  • France
  • Deutschland
  • Italy
  • España
  • Slovenia

Reports

Report / 5th September 2016

Po tako številnih letih politične neaktivnosti lahko revščino v svetu obilja izkorenini samo množični izraz volje do dobrega navadnih ljudi na množičnih in nenehnih protestih v vseh državah sveta. Pojdimo torej po poti najmanjšega odpora in skupaj razglasimo že dolgo dogovorjene človekove pravice iz 25. člena Splošne deklaracije človekovih pravic.

Report / 19th February 2016

Nach so vielen Jahren der politischen Untätigkeit, kann nur der gute Wille des Volkes ein Ende der Armut, in einer Welt des Überflusses, durch enorme und kontinuierliche Proteste in allen Ländern herbeiführen, schreibt Mohammed Mesbahi.

Report / 4th February 2016

Después de tantos años de inactividad política sólo la buena voluntad en masa de las personas comunes puede poner fin a la pobreza en un mundo de abundancia a través de enormes y continuas protestas en todos los países, escribe Mohammed Mesbahi.

Report / 24th December 2015

Our annual review for 2015 provides an overview of STWR’s activities over the course of the year as well as our key areas of focus for 2016, which includes ongoing research and writing projects alongside new plans for campaigning, networking and publications.