• English
  • 日本語
  • France
  • Deutschland
  • Italy
  • España
  • Slovenia

Publikacije v slovenščini

Naslednji članki so prevodi iz serije 'Študije o načelu delitve'.

Report / 20th November 2023

Pod okriljem Združenih narodov je mogoče v vsaki državi uvesti resnično univerzalni in brezpogojni temeljni dohodek. A za to bo sprva potrebna izjemna podpora javnosti pri odpravljanju lakote in nepotrebnega pomanjkanja na podlagi pravičnejše delitve svetovnih virov, kot poudarja Mohammed Sofiane Mesbahi.

Report / 3rd August 2022

Ekonomija delitve pomeni konec starih načinov, ki jih opredeljujejo tekmovalni sebični interesi in hlastanje po dobičku, nova doba meddržavne delitve in sodelovanja pa se bo začela šele s končanjem lakote v svetu, ki ima tako obilo finančnega kapitala in razpoložljivih virov. 

Report / 20th January 2022

Ne moremo si resno zamisliti nove ekonomske paradigme za upravljanje skupnih zemeljskih virov brez poglobljenega razmisleka o potrebi po vsesvetovni psihološki in družbeni preobrazbi, s katero se bo zavedanje povprečnega človeka razširilo v smeri sprejemanja skupnega dobrega za celotno človeštvo.

Article / 21st July 2020

Organizacija STWR je sprožila plakatno kampanjo, ki bo potekala v prihodnjih mesecih. Plakati bodo postavljeni po osrednjem Londonu, začenši z oglaševanjem na postajah londonske podzemne železnice.

Report / 5th September 2016

Po tako številnih letih politične neaktivnosti lahko revščino v svetu obilja izkorenini samo množični izraz volje do dobrega navadnih ljudi na množičnih in nenehnih protestih v vseh državah sveta. Pojdimo torej po poti najmanjšega odpora in skupaj razglasimo že dolgo dogovorjene človekove pravice iz 25. člena Splošne deklaracije človekovih pravic.

Article / 22nd June 2015

Mi vsi skupaj tvorimo ta sistem, ki ga krivimo za svetovne probleme, kar se zelo jasno pokaže ob božiču, ko v trgovinskih središčih v Jezusovem imenu ropamo svojo krhko Zemljo. Poznamo še kakšen boljši način praznovanja rojstva Kristusa kot združiti se pod zastavo svobode in pravičnosti ter se na mirnih demonstracijah zavzemati za konec lakote in revščine v svetu.​

Article / 2nd March 2015

Kako ozavestiti, da je medsebojna delitev rešitev za planetarno krizo in naše zadnje upanje za obnovo razdeljenega sveta? V središču tega vprašanja je problem ‘izmov’, v okviru katerega poteka intelektualizacija našega samozadovoljstva, da bi upravičilo svoj obstoj kot nekaj povsem normalnega.

Article / 1st December 2014

V tem času ekonomskih pretresov sami težko opazimo, kako lahko načelo medsebojne delitve predstavlja rešitev za svetovne probleme, še zlasti to velja za številne intelektualce. Na voljo imamo knjižnice knjig in poročil, ki analizirajo, kaj vse je z družbo narobe, in v večini izmed njih se avtorji trudijo doseči nemogoče – vladam predlagati nove ideje in alternativne politike. 

Article / 8th August 2014

Če smo zainteresirani, da zaustavimo trajno kriminalno ravnanje, ki sredi obilja povzroča stradanje, svojih aktivnosti ne smemo omejiti samo na raven svoje lastne države ali lokalne skupnosti. Rajši razmišljajmo o medsebojni delitvi hrane na globalni ravni in, pred vsem drugim, v povezavi s politiko dokončnega izkoreninjenja lakote.

Article / 6th June 2014

Nevarnost ni komercializacija kot taka, temveč je nevarno naše stalno istovetenje z njeno notranjo in zunanjo manifestacijo, ki človeško inteligenco odvrača od narave in duhovne evolucije. Kaj je torej zlo drugega kot naše istovetenje z njim?